Obnova korištenih bačvi bez upotrebe kemijskih sredstava

Postupak

Upotrebljene barrique bačve tretiraju se CNC-vođenim visokotlačnim vodenim mlazom te se tako uklanja površinski sloj unutrašnjosti bačve. Pritisak vodenog mlaza iznosi više od 3500 bara, dok njegova brzina na tretiranoj površini dostiže brzinu zvuka. Debljina uklonjenug sloja može se pomoću posebnih procesa prilagoditi potrebama svake bačve. Cjelokupni proces potpuno je automatiziran, a bačve pritom nije potrebno rastavljati.

Stroj se sastoji od visokotlačne pumpe, manipulatora bačve, sistema za pranje i računala za pohranu podataka.

Vodeni mlaz vodi se CNC mlaznicom koja prelazi preko cijele unutarnje površine bačve. U samu mlaznicu integrirana je sonda za mjerenje koja snima geometriju bačve, a iz dobivenih rezultata CNC program izračunava najpogodniji proces obrade.

Procesom obrade visokotlačnim mlazom na unutrašnjoj površini bačve nastaju strukturalne brazde, te se na taj način povećava dodirna površina bačve i vina.Time se prijenos aroma iz drveta u vino ubrzava i intenzivira.

Nakon unutrašnjosti čisti se vanjski dio. Mrlje se bruse te bačva izgleda kao nova.

Slijedeći korak je paljenje odnosno tostiranje, koje je potpuno individualizirano.

Pošto paljenje nije više potrebno za formiranje dužica, bačva se može isporučiti neopaljena, te je kao takva veoma pogodna za proizvodnju bijelih vina. U navedenom slučaju bačva se prije isporuke termički sterilizira.

Za tostiranje rekondicioniranih bačvi razvijen je vlastiti postupak kod kojeg zagrijani zrak visokom temperaturom kruži unutar bačve. Brzina strujanja zraka utječe na održavanje temperature potrebna za tostiranje, te se na taj način izbjegava pregrijavanje, koje je često prisutno kod kalsičnih metoda. Trajanje procesa utječe na stupanj opaljenosti bačve.